Auteursarchief: Anne Pillen

Over Anne Pillen

visual artist

AnnAtopiA

ANNATOPIA_logo_2_kleur_rgb

 

Het bestuur van stichting Boshut en ik hebben sinds 2010 goed samengewerkt. Onder de vlag van de stichting heb ik veel ruimte gekregen en veel nieuwe initiatieven kunnen ontplooien. De Boshut zelf werd steeds meer mijn totaalkunstwerk waarvan ik ook anderen liet genieten , zoals De Wilde Schrijvers, Boshut-schrijvers, OPEN BOSHUT, rondleidingen voor groepen en individuen , BOSHUT AIR en diverse optredens/exposities van werk van uiteenlopende (meestal jonge) cultuurmakers.

Paul de Ridder, voorzitter van stichting Boshut , vroeg mij in het begin van dit jaar om mijn artistieke nalatenschap en visie op papier te zetten en een nieuwe stichting op te richten om de artistieke inhoud die ik aan de locatie heb toegevoegd ook na mijn overlijden te kunnen laten voortzetten . Stichting Boshut blijft eigenaar van het perceel. De nieuw opgerichte stichting AnnAtopiA krijgt erfpacht over het deel dat sinds 2015 aan mij toebehoort en zorgt dat de plek ook in de toekomst ruimte blijft bieden aan werk en tijdelijk verblijf van (jonge) cultuurmakers.

Afgelopen week zijn de statuten van AnnAtopiA ondertekend bij notaris Bolsscher in Baarle Nassau. Deze notaris was ook betrokken bij de oprichting van stichting Boshut door Sonja Prins en heeft daarover vele gesprekken met haar gevoerd. Hij vond het daarom interessant om, zo vlak voor zijn pensionering, de acte voor AnnAtopiA ook voor te bereiden en te zien hoe op die manier de artistieke inhoud van de Boshut voor Baarle Nassau behouden blijft en een toekomst heeft.

 

Advertentie

Toekomst…….

Sinds mijn bijeenkomst op 19 maart j.l.  met kunstenaars, schrijvers, cultuuradviseurs, uitgevers en andere Boshut vrienden  en – vriendinnen ben ik samen met hen bezig om mijn wensen voor de nabije en verdere toekomst vorm te geven.

Ik schrijf op mijn Linkedin pagina artikelen over dit proces. Je kunt onze activiteiten  hier volgen:

ONGENEESLIJK ZIEK

Het nieuwe jaar is voor mij met een gruwelijk bericht  begonnen.

Op vrijdag 13 januari  2017 kreeg ik te horen dat ik een agressieve hersentumor heb die niet meer te opereren en te genezen is. Mijn levensverwachting is beperkt en het ziekteproces ongewis. Mijn leven staat desondanks nog steeds in het teken van  de AUTONOMIE en VERBINDING : twee kernwoorden en kernwaarden in mijn bestaan.

De Boshut beschouw ik meer dan ooit als mijn levenskunstwerk dat ik wil behouden en  waarvoor ik NU een stevig fundament wil leggen voor de toekomst.

Op zondag 19 maart 2017 kom ik samen met man , pleegzoon en vijftien dierbare Boshut-vrienden bij elkaar om te vieren dat ik al zeven jaar van de Boshut heb mogen genieten..Met hen wil  ik mijn plannen en wensen voor  2017 -? delen  in de hoop  deze met hen te kunnen gaan realiseren in de komende tijd.

Er  zal een nieuwe stichting  worden opgericht met een nieuw bestuur, die naast de huidige stichting Boshut zal gaan bestaan. Ik schrijf op dit moment aan de inhoud van de nieuwe statuten , waarin o.a. de Genius Loci van de plek , alsmede  het beleid en mijn visie voor de toekomst zal worden beschreven.

Romy ontvangt tweede prijs

Op zondag 11 december ontving Romy(18), Boshutschrijfster en medebegeleider van De Wilde Schrijvers de tweede prijs voor haar gedicht Polymeren  in de gedichtenwedstrijd van het Noord Brabants Museum in Den Bosch. Ze kan deze prijs toevoegen aan haar inmiddels indrukwekkende literaire cv. Ik ben hartstikke trots op haar!

Polymeren

Daar vloog plots de spaceshuttle met toeristen langs

Mercurius, Venus tot Mars, de zon en

mensen maakten selfies met planeten

wel drie astronomische eenheden lang

 

De gids at fruitella’s en zeurde dat mensen

hun afval niet mochten laten zweven

alles

voor eigen veiligheid

Hij vertelde over mannen op manen en

daar was dan opeens weer een grote

magisch gekleurde bal

De mensen keken vol bewondering

‘Dit,’ sprak de gids, ‘ is Aarde. Maar

wij kunnen er niet leven. Je hebt daar

alleen nog maar wat afval en enkel polymeren.’

 

Bij: The Colossus, Claire Morgan

 

Kunstkameraad Yasar

In december en januari 2016 werkte ik met Yasar, mijn Syrische kunstkameraad uit Baarle Nassau, in de Boshut aan een kunstwerk voor stichting De Cultuurkantine.

Yasar was mijn vierde  kunstkameraad, eerder maakte ik al werk voor de collectie van de cultuurkantine  met Rob in 2013 , Dantae in 2014 en Orges in 2016.

Na een aarzelend begin is Yasar volop begonnen en geniet van experimenteren met acrylverf op papier en doek.

Yasar maakte in korte tijd  maar  liefst zeven mooie schilderijen op doek en papier.

TijdeS  de Cultuurnacht in Breda was een van deze werken  te zien in een expositie in het Apollohotel. , Nu  te koop of te huur via stichting De Cultuurkantine: meer info over de kunstcollectie, waaronder ook over het werk  dat ik met mijn andere drie Kunstkameraden maakte.

BOSHUT AIR 2017

In de afgelopen weken zijn er eerste contacten gelegd met kunstvakopleidingen uit Tilburg, Breda, Den Bosch en Antwerpen voor mogelijke nieuwe BOSHUT AIR afspraken in 2017.

Jorieke Rottier  , pas afgestudeerd op AKV st. Joost in Breda, komt in ieder geval vanaf 18 april t/m 2 mei wonen en werken in de Boshut.

Gerrit Jan Smit, ook net afgestudeerd op AKV st. Joost in Breda,  zal ook in het komend jaar een project gaan doen in en rondom de Boshut.Data worden z.s.m. bekend.

De goede samenwerking met de Willem de Kooning Academie uit Rotterdam zal ook in  2017 worden voortgezet. Op 25 november is een nieuwe groep studenten van die opleiding  op bezoek geweest om zich te oriënteren op een werkperiode  in het nieuwe jaar. Er was veel belangstelling . Een studente  heeft zich inmiddels al aangemeld voor een werkperiode in mei 2017.

img_6052

werk van Steven van der Gaarden, eerste BOSHUT AIR mei 2016

De draad van Puck

p1120955Na twee weken verblijf in de Boshut rondt Puck Sluijs vandaag haar werkperiode af. Het was een zeer intensieve tijd die haar veel nieuwe ervaringen en inzichten heeft opgeleverd waarmee ze verder kan in haar beginnend kunstenaarschap.

Eén van de zichtbare resultaten van het harde werken is een poëtische en subtiele installatie in het bos. De mythe van de draad van Ariadne lijkt hier tot leven gekomen…..maar dan wel op Puck’s eigen wijze!

Boshut AIR 2.0

Op 20 september heeft Puck Sluijs, vierdejaars kunststudent  aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam de sleutel gekregen van de Boshut. Ze zal t/m 4 oktober hier verblijven en werken.

Als motivatie voor haar werkperiode schreef ze o.a.:

” Ik wil er achter komen wat er met mij gebeurd als ik twee weken afgezonderd ben van het sociale leven. Hoe ik hier op reageer als persoon en wat voor werk hier dan weer uitkomt. Net als Sonja’s gedichten is mijn werk altijd gebaseerd op erg persoonlijke ervaringen en wordt niet altijd begrepen”.

Puck wil in ieder geval gaan tekenen, fotograferen , filmen en in bomen klimmen.

” Als ik er aan denk dat Sonja nog zo lang in bomen heeft geklommen ( Sonja klom nog in bomen toen ze al over de zestig jaar oud was en in de Boshut woonde), lijkt het alsof zij het kind in haarzelf ook nog wilde behouden. Dit vind ik een mooie gedachte en ik hoop dat het imiteren van haar gedrag mij duidelijker maakt waarom ze dit al die tijd nog deed. Hoe ze zich voelde daar boven in die boom (en in de hut).Waar Steven (vorige Boshut AIR)  onder de grond werkte, lijkt het mij heel tof om de hoogte in te gaan”.